Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

My two short poems take you on a veritable Middle-Eastern tour in the new edition of Winamop

8th November
Brrr! It’s cold out there.
A good time of year to stay indoors and surf a little. Winamop can help because here is the new edition of an under-the-radar under-resourced e-zine with the kindest and warmest editor I have so far met.
My first poem is a Christmassy piece in the poetic form Nonet (9-8-7-6-5-4-3-2-1 syllables) called Beit Sahour and then we have “Raitho”. A veritable Middle-Eastern tour! For those who don’t know Winamop, you are missing out.  Check out the e-zine and learn more about the editor and the contributors!img_2947.

My poem MONSTER now live at Winamop


My poem ” Monster” up and runnning at Winamop

A Monster
by Sofia Kioroglou
In today’s world, creation means destruction
Unravelling time-honored values means fixing
bombing for the sake of peace charitable work
By strangling free speech, you create a monster
which you then call a Savior, a misnomer
for troubling your own house
—-
Editor’s Note
14th November.
We have returned, I’ve been on holiday to the not-so-frozen north of Scotland and you’ve probably been doing something awfully exciting as well.
That all pales into insignificance now, because we’re here and ready to go with the November edition of good-old Winamop.
Off we go!
“poems”
KJ Hannah Greenberg turns her hand to poetry for us this month. We start with Tomorrow’s Bleak, Worry-Woven Landscape then No More Notice and to finish we go Home, to Jerusalem.
read this!
Sofia Kioroglou brings us just one short but powerful poem this time. It’s called A Monster. You can decide who fits the description..
read this!
J.B. Pick’s little books of poetry were always a highlight at this time of year. He isn’t here to write them any more so here are a few poems from the 2007 edition called Evening Light.
read this!
Well that’s all we have for you this time. I hope you’ll come back and find Winamop bursting with goodness in our Christmas edition.
For that to happen we need our contributors to get festive, but not too festive to write! Send us a contribution by using the email button at the bottom of the page.
Bye for now.
Ed.

A special thank you to David Weir for having me on Story Time

The Free besieged by Sofia Kioroglou

His intuizione musicale
totally new in the until then known art
with a language, a map of a terra incognito
of transcendental abstractions and idealistic notions
His ideal was unfettered Greece
the crisis still felt today
the Pandora’s box discovered
many a skeleton uncovers
I recognize you by the fierce edge of your sword
Liberty so sacred and so rare
in an era where ” ethnos” is emotively achromatic
Solomos ” The Free besieged” an urgent call for an exodus.

https://davidaweirstorytime.wordpress.com/2017/11/15/https-outlawpoetry-com-2017-the-free-besieged-by-sofia-kioroglou-comments/

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Διαβάστε και το δικό μου Cubicle Coma από τις εκδόσεις Σιδέρη

83 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΠΟΝΖΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ: Οι 83 Ιστορίες Μπονζάι για το Σημείο Μηδέν είναι η πρώτη ανθολογία διηγημάτων στα ελληνικά που συγκροτείται και εκδίδεται με αφορμή τη μαύρη επέτειο των δεκαπέντε χρόνων από τη μοιραία 11/09/2001 και την πτώση των Δίδυμων Πύργων της Νέας Υόρκης. Οι επιπτώσεις εκείνης της επίθεσης μεταλλασσόμενες επιβιώνουν ακόμα αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε την καθημερι

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

https://communicatorsleague.com/2017/10/14/ode-to-cyprus-by-sofia-kioroglou/

Ode to Cyprus| by Sofia Kioroglou


O troubled Isle of Aphrodite
So battered by hostile winds
that vie with one another
When will this storm abate?
O thou, my father’s land
Thy very heart so torn and so in pain
A castaway from thy native land
thy core is rent in twain
Strewn across thy verdant carpet
Soldiers have trampled thou like mire in the streets
O Cyprus, the lovely isle of fruitful vine
When will you breathe again?
 https://communicatorsleague.com/2017/10/14/ode-to-cyprus-by-sofia-kioroglou/

SOFIA KIOROGLOU
I am a writer, a poet, a pilgrim, a missionary and a wife! I find writing to be a form of catharsis. My poems are imbued with deep empathy and begging for answers. Sometimes my lines are overlaid with religious nuances only to provide a compass for my journey in life and jumping-off point for my inspiration. I hate great talkers as everything runs out of them like leaky pitchers. My poetry can be found online and in print. For more information, drop by my blog at:sofiakioroglou.wordpress.com