Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Thank you Lunaris Review for the nomination for the 2017 Best of the Net Award and thank you Michael Lee Johnson for your comment on the page and support.

Thank you Lunaris Review for the nomination for the 2017 Best of the Net Award and thank you Michael Lee Johnson for your comment on the page and support.
LUNARIS REVIEW'S NOMINATION LIST FOR THE 2017 BEST OF THE NET AWARD
Adjei Agyei-Baah Stanley Princewill McDaniels Abayomi Ogunniyi Susannah Chovnick Dhee Sylvester Sofia Kioroglou Abeiku Arhin Tsiwah Ajay Wobanda Carol Diana Brown Oluwadele K. Hezekiah

 http://lunarisreview.com/sofia-kioroglou-on-the-death-of-my-father/

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ (ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ), «ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝ...

ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ (ΠΟΙΗΤΡΙΑΣ), «ΣΗΜΕΙΟΝ ΑΝΤΙΛΕΓΟΜΕΝ...: «Σημείο Αντιλεγόμενο» της Σοφίας Κιόρογλου   Σημείο αντιλεγόμενο, μεγαλοπρέπεια, δόξα και τιμή έργα χειρών μου μη ...